Schaakmat Westland

Voorheen Schaakmat en Westlandse Schaakcombinatie (W.S.C.)

BESTUUR

NAAM MAILEN MAILADRES
Voorzitter Henk van Putten H v. Putten hendrikvp63@gmail.com
Secretaris Johan Voorberg J. Voorberg johan.p.voorberg@gmail.com
Vice-voorzitter Johan Voorberg
Wedstrijdsecretaris Jan van den Ende J. van den Ende janvdende57@gmail.com
Penningmeester Jordy Zuidgeest J. Zuidgeest jzuidgeest@live.nl
Materiaalmeester Vincent Kuyvenhoven V. Kuyvenhoven grekuif@caiway.nl.nl
Commissaris van Publiciteit Timon van Dijk
Jeugdleider Michel Onderwater M. Onderwater onderwatermichel@gmail.com
Public Relations Vacant

VERENIGINGSFUNCTIES

NAAM MAILEN MAILADRES
Wedstrijdleider intern Ronald van Etten Ronald van Etten vanpletteren@hotmail.com
Webmaster Leen Prins Leen Prins leenprins@ziggo.nl

VERENIGINGSINFORMATIE

Rekeningnummer NL56 RABO 0135382432 Rabobank Westland
Kamer van Koophandel 27294095 inschrijvingsnummer