Schaakmat Westland

Voorheen Schaakmat en Westlandse Schaakcombinatie (W.S.C.)

BESTUUR

NAAM ADRES POSTCODE PLAATS TELEFOON MAILEN MAILADRES
Voorzitter Paul Brasser P. Brasser brasser@online.nl
Secretaris Johan Voorberg De Dintel 21 2673 BC
Naaldwijk
06-28874386 J. Voorberg johan.voorberg@caiw.nl
Vice-voorzitter Johan Voorberg
Wedstrijdsecretaris Jan van den Ende Uilehorst 15 2675 WP
Honselersdijk
06-19728710 J. van den Ende janvdende57@gmail.com
Penningmeester Jordy Zuidgeest Sweelinckstraat 3 2671 TP
Naaldwijk
06-34188399 J. Zuidgeest jzuidgeest@live.nl
Materiaalmeester Vincent Kuyvenhoven Lisdodde 30 2671 WH
Naaldwijk
0174 620655 V. Kuyvenhoven grekuif@caiway.nl.nl
Commissaris van Publiciteit Timon van Dijk
Jeugdleider Michel Onderwater Diepenbrockstraat 18 2671 TH
Naaldwijk
0174 621285 M. Onderwater onderwatermichel@gmail.com
Public Relations Vacant

VERENIGINGSFUNCTIES

NAAM ADRES POSTCODE PLAATS TELEFOON MAILEN MAILADRES
Wedstrijdleider intern Ronald van Etten Paardebloem 22 2671 WR
Naaldwijk
06 19955409 Ronald van Etten vanpletteren@hotmail.com
Webmaster Leen Prins Markt 21 2631 ED
Nootdorp
015 8872425 Leen Prins leenprins@ziggo.nl

VERENIGINGSINFORMATIE

Rekeningnummer NL56 RABO 0135382432 Rabobank Westland
Kamer van Koophandel 27294095 inschrijvingsnummer