Schaakmat Westland

Voorheen Schaakmat en Westlandse Schaakcombinatie (W.S.C.)
JUBILARISSEN 2010 ALGEMEEN

JUBILARISSEN 2010 ALGEMEEN

In april hebben we Kees Flikweert al  gehuldigd met zijn 50-jaren lidmaatschap van Schaakmat. Nu staan hier weer 2 gouden leden, Leo Duijvesteijn en Jan Dekker. Het lijkt wel of er een strijd is uitgebroken tussen deze 3 man, die allen aanspraak maken op goud. Wie heeft de meeste Schaakmatjaren?

Hoe kun je daar nou om strijden? Je hoeft alleen maar lid te blijven en dat lang vol te houden. ….. Heel lang….. En de historie staat vast. Hoe graag we het verleden misschien willen veranderen.

Alleen de historie van de oudheid wordt zo af en toe herschreven. Maar dat is ’t m nou net.  Deze 3 schakers werden al lid in de oudheid. Het schrift was weliswaar al uitgevonden, maar het clubblad bestond nog niet. De historie is inmiddels wat vervaagd en nieuwe feitjes worden opgegraven of komen boven water. Kees en Jan namen zelf actief deel aan deze opgravingen. Met een spade diepten zij oude feiten op en stoften voorzichtig met een kwastje de historie bloot.

Kees en Jan streden niet tegen elkaar maar slechts tegen hun eigen historie en hoe de club daar tegen aankeek. Intussen zijn de stofwolken opgetrokken.  Kees is eerder dit jaar terecht als eerste gehuldigd.  Op minder dan een jaar volgen Leo en Jan. Zij zijn beide sinds 1960 onafgebroken lid.

Schaakmat mag heel blij zijn met deze oudjes. Leo en Jan zijn bestuurlijk heel actief en Kees is dat vroeger ook geweest.  Tegen de jongeren zou ik willen zeggen: Als je ook nog eens je gouden schaakjubileum wilt vieren, wordt dan ook bestuurlijk actief. Dat schijnt echt te helpen.

 

JUBILARIS  JAN DEKKER, 50 JAAR LID

In 1960 ging je naar de jeugd van Schaakmat. Voor jou was dat geen grote stap, want je vader was er jeugdleider en je broers Ben en Hans zaten ook op de jeugd.  In 1965 stapte je met de jeugdtitel op zak over naar de senioren.

In 1971 werd je zelf al jeugdleider, gedurende 4 jaar. Vanaf 1993 tot 2008 was je de PR-man en sinds 2004 ben je opnieuw jeugdleider. Verder ben je 40 jaar bestuurslid geweest van het WSK, meestal als wedstrijdleider. Daar ben je nu net mee gestopt.

Je vele activiteiten als schaakleider kan ik het best samenvatten met de volgende 3 functies: jeugdleider, wedstrijdleider en PR-man. En dat deed je vele jaren lang, niet alleen bij Schaakmat of in het Westland maar ook wel op nationaal niveau.  Daarbinnen passen de woorden schoolschaak, clubblad en WOS. Maar ook de woorden vrijwilligersdag en collectant horen bij jou.

Vorig jaar kreeg je zelfs nationale erkenning doordat de schaakbond jou uitriep tot ‘Vrijwilliger van het jaar’.

Al je activiteiten voor de jeugd en soms ook voor de kerk hebben misschien wel voorkomen, dat je ooit kampioen van Schaakmat geworden bent. Soms zat je er dichtbij en volgens mij zit het er nog steeds in. En bij Westlandse kampioenschappen deed je niet vaak mee, want je was immers organisator. Maar de Bas Dekker bokaal heb je wel een keer mee naar huis genomen. Dat is voor jou misschien nog wel meer waard.

Opmerkelijk is, dat je in 2003 gehuldigd bent wegens je 40-jarig lidmaatschap. Een simpel rekensommetje leert, dat je zeven jaar later al toe bent aan 50 jaar.  Hier klopt iets niet. Jij bent er van 1976 tot 1979 bijna 3 jaar tussenuit geweest. Jij protesteerde toen al, want de contributie was wel gewoon doorbetaald. Dus is de viering van vandaag terecht.

We hebben nog een aandenken voor je. Het is een fraai blok hardhout, dat nog afkomstig is van mijn laatste job bij een grote houthandel in Gorinchem. Bovenop het blok staan oude schaakstukken, waarmee je misschien bij de jeugd al hebt gespeeld. En natuurlijk met een plaatje, waarop staat, waarom je dit ontvangt. Ik hoop, dat je hier thuis nog lang van mag genieten. (Dan zal Jan wel zeggen: Ik geniet er al maanden van).  Ik gokte er al op, dat je zoiets zou zeggen. Jan maakte ze zelf. Dat illustreert zijn veelzijdigheid.

Jan, hiermee zijn we er nog niet. Na het interpreteren van de statuten en het wegsturen uit de vergadering kan het geen verrassing meer voor je zijn. De ledenvergadering heeft zojuist, op voorstel van het bestuur, besloten om jou te benoemen tot lid van verdienste. Daarmee wil de club haar dankbaarheid tonen voor alles, wat je bij Schaakmat hebt gedaan en nog doet. Je bent heel allround en Schaakmat heeft al vaak van je inzet en kunde gebruik kunnen maken. We kunnen van jou op aan en je staat voor iedereen klaar. We hopen je nog lang als actief lid in ons midden te hebben. Ik feliciteer je van harte met deze benoeming.


JUBILARIS LEO DUIJVESTEIJN, 50 JAAR LID

In augustus 1960 werden in heel Naaldwijk folders verspreid, waarin Schaakmat de aandacht vestigde op haar schaakactiviteiten en de start van het nieuwe seizoen. Jij was net schaakkampioen van de lagere school geworden.   Toch twijfelden wij of we wel goed genoeg waren om op een echte schaakclub te spelen. Maar we trokken onze stoute schoenen aan en hebben daar nooit spijt van gehad.

Na het eerste jaar stroomden wij door naar de senioren. In het seizoen 1968/1969 werd jij 3e en sindsdien vinden we je vaak terug in de top. Je beleefde je beste jaren als speler in de eerste helft van de tachtiger jaren, waarin je 3 maal achtereen kampioen werd en zelfs de Westlandse titel pakte. Tegenwoordig heb je ook succes bij kampioenschappen voor senioren. Dan heb ik het over 55+ of 60+.  Daarbij was je niet alleen in Westlands verband de sterkste maar ook binnen de HSB. Dat leverde je nog een mooie week op, door je deelname aan het nationaal kampioenschap in je leeftijdsklasse.

Iedereen kent jou als de wedstrijdleider van Schaakmat. Logisch, want je doet het al 40 jaar, onafgebroken. En tot volle tevredenheid van iedereen. Naast de OC organiseer je bijna alle andere wedstrijden voor de senioren. Toch heb je vroeger andere bestuursfuncties gehad. Je was net 18 toen je algemeen bestuurslid werd, daarna 3 jaar commissaris van materiaal en vervolgens PR-man. Je schreef maandagnacht stukjes voor de pers. Computers hadden we niet, dus je moest proberen foutloos te typen. Vaak moest je die papieren dezelfde nacht ook nog eens zelf bezorgen bij de redactie, want e-mail was onbekend.

Het clubblad startte in 1968; dat betekende voor jou niet alleen verslagen schrijven maar ook stencillen en boekjes maken. In Westlands verband was je onmisbaar bij de organisatie van het WSSK en het Blitztoernooi terwijl je ook jaren zitting had in de Commissie van beroep van de HSB.

Je hebt al heel wat Vrijwilligersdagen georganiseerd en ieder weet, dat het dan aan de Korenbloem heel gezellig wordt.

In 1995 ben je al benoemd tot lid van verdienste. Dat was voor jou geen reden om op je lauweren te rusten; je ging onverdroten voort. Het afgelopen seizoen toonden de leden hun waardering, door jou de Waarderingsprijs toe te kennen.

Leo, we zijn heel dankbaar voor alles, wat je bij Schaakmat hebt gedaan en nog doet. Daarnaast ben je ook nog eens een aimabele kerel, die voor iedereen klaar staat. We hopen je nog lang als actief lid in ons midden te hebben.

We hebben nog een aandenken voor je. Het verhaal, dat daarbij hoort is je inmiddels wel bekend. Ik hoop, dat je hier thuis een mooi plaatsje voor hebt.

 

DE ECHTGENOTEN VAN DE JUBILARISSEN

Alida en Hélène, we weten dat jullie je mannen altijd hebt gesteund. Jullie tonen zelf regelmatig je belangstelling voor het schaken. Daarnaast hebben jullie  je regelmatig ingezet voor de club. Ik noem maar een paar voorbeelden:

Hélène, ik hoef maar te denken aan de Vrijwilligersdagen bij jullie thuis, maar ook aan het vele typewerk in het verleden.

Alida, je hielp met de clubbladen of als collectant maar ik denk ook aan de kostuums tijdens het levend schaak toen Naaldwijk 800 jaar bestond.

Om al die redenen wil ik jullie graag namens de club een boeketje overhandigen.